CSR

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) jest dobrowolnym, wykraczającym poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami.CSR to odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Dlatego od lat wspieramy wiele organizacji charytatywnych, budując nadzieję i radość wśród potrzebujących.

Arcoffice Poland Sp. z o.o od początku swojego istnienia prowadzi liczne działania na rzecz wspierania młodzieży, dzieci oraz instytucji m.in.: Dom Dziecka w Krakowie, Dom Pomocy Społecznej czy Fundacja Rozszczepowe Marzenia.