KONTAKT

 

ARCOFFICE Poland Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 45/1
31-864 Kraków

 
T:+48 604 23 11 13


NIP: 679-304-81-85 |KRS: 0000364450 |REGON: 121333475|Kapitał wpłacony: 50 000,00 PLN
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS